Oferta

Prace na drzewach

Pielęgnacja drzew

 • Ocena stanu drzewa (statyki, ubytków, systemów korzeniowych itp.)
 • Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące.
 • Usuwanie posuszu, jemioły, połamanych gałęzi.
 • Zakładanie wiązań elastycznych oraz statycznych.
 • Zabezpieczanie drzew na terenach budowy.
 • Wszelkie prace związane z pracami na/przy drzewach.

Wycinka drzew

 • Powalanie drzew.
 • Wycinanie drzew w trudno dostępnych miejscach.
 • Wycinanie drzew z zastosowaniem technik linowych/ścinka sekcyjna.
 • Opuszczanie urobku po kawałku na linach.
 • Wycinka samosiejek na terenach inwestycyjnych/prywatnych.

Usługi rębakiem

 • Zrębkowanie gałęzi.
 • Wywóz urobku.

Usługi Frezarką

 • Usuwanie pniaków, karpin.

Ogrody i tereny zielone

 • Projektowanie i Zakładanie ogrodów
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Ciecie żywopłotów
 • Cięcie drzew owocowych
 • Zakładanie i koszenie trawników
 • Wertykulacja
 • Prace glebogryzarką
 • Opryski
 • Sprzątanie terenów zielonych/ogrodów

Prace na wysokości

 • Mycie okien, elewacji , dachów itp.
 • Malowanie dachów, elewacji, konstrukcji itp.
 • Zabezpieczanie antykorozyjne.
 • Drobne prace remontowo-budowlane z zastosowaniem technik linowych.
 • Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli.
 • Montaż reklam, dekoracji itp.
 • Demontaż reklam dekoracji itp.
  inne prace wysokościowe

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)