O Firmie

Firma zajmuje się głównie pracą przy drzewach z zastosowaniem technik linowych (Arborystyka). Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu do pracy z zastosowaniem wysokiej klasy sprzętu jesteśmy w stanie dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Staramy się cały czas poprawiać jakość świadczonych przez nas usług uczestnicząc w szkoleniach i kursach zakresu pielęgnacji drzew, prac wysokościowych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Arborystyka (z łac. arbor – drzewo) to dyscyplina praktyczna o podstawach naukowych rozwijająca się dynamicznie w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej i Środkowej, zajmująca się uprawą, pielęgnacją, a także badaniami drzewkrzewówpnączy i innych wieloletnich roślin drzewiastych. Arborystyka koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu drzew i krzewów w krajobrazie kulturowym, zazwyczaj w ogrodach, parkach i innych terenach zieleni. W związku z tym została wyodrębniona jako osobna dyscyplina, będąc dość ściśle powiązaną z architekturą krajobrazudendrologiąogrodnictwemleśnictwem,szkółkarstwem oraz sadownictwem.