Pielęgnacja drzew

Wycinka drzew

Prace na wysokościach

Nasza praca jest naszą pasją...

Na terenie Łodzi i okolic wycena gratis

Pielęgnacja drzew

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z faktu, że rosnące w środowisku miejskim drzewa wymagają stałej, kompleksowej pielęgnacji. Profesjonalna opieka niweluje problemy zdrowotne, eliminuje ewentualne zdarzenia losowe (np. wypadek z udziałem złamane gałęzi), a także znacząco podnosi walory estetyczne rośliny. Pielęgnacja drzew kryje w sobie szerokie spektrum rozwiązań, począwszy od klasycznych cięć pielęgnacyjnych i technicznych (usuwanie posuszu, jemioły, chorych gałęzi), poprzez formowanie korony, a skończywszy na nasadzaniu i przesadzaniu drzew.

pielęgnacja drzew łódź pielęgnacja drzew łódzkie
alpinistyczna wycinka drzew łódź

Alpinistyczna pielęgnacja drzew

Wbrew pozorom, większość prac pielęgnacyjnych w obrębie drzew odbywa się „na wysokości”. Strzeliste rośliny osadzone w miastach, na obrzeżach, a nawet w obrębie terenów wiejskich nierzadko charakteryzują się rozłożystością i pokaźną wysokością. Alpinistyczna pielęgnacja drzew to szczególna, specjalistyczna usługa przeznaczona dla najwyższych roślin. Tak jak w klasycznej formie, również i ta uwzględnia cięcia pielęgnacyjne (z usuwaniem jemioły, posuszu i chorych/uszkodzonych gałęzi), a także prace dodatkowe (wywóz gałęzi/zrębów, cięcia prześwietlające etc.).

Wycinka drzew

Wbrew powszechnej opinii, nie każde drzewo oddziałuje na środowisko w sposób pozytywny. Chore bądź martwe rośliny mogą zniwelować nasze plany dotyczące wspaniałego ogrodu, bogatego sadu czy zielonej ulicy. Nierzadko również drzewo bądź jego fragment mogą zagrażać ludzkiemu życiu bądź mieniu. Wycinka drzew uwzględnia szereg wysoce skutecznych rozwiązań, w tym: tradycyjną wycinkę drzew z gruntu (z ziemi), usuwanie samosiewów i wiatrołomów, karczowanie karpiny, usuwanie drzew wraz z korzeniami celem przygotowania podłoża pod budowę etc.

wycinka drzew łódź
alpinistyczna wycinka drzew łódź

Alpinistyczna wycinka drzew

Drzewa, szczególnie w miastach, pełnią istotną rolę w zakresie poprawy jakości środowiska. Niestety, zdarza się, że roślina – szczególnie ta wysoka – staje się niebezpieczna i to nie tylko dla ludzkiego mienia, ale również zdrowia i życia jednostki. Alpinistyczna wycinka drzew to rozwiązanie dedykowane wszystkim tym, którzy są zmuszeni do szybkiego pozbycia się groźnej, szkodliwej, chorej bądź martwej rośliny. Usługa ta sprawdzi się w przypadku szczególnie „trudnych” drzew oraz roślin, których obecność jest niewygodna ze względu np. na budowę.

Cięcie drzew

Cięcie drzew to jedno z rozwiązań wchodzących w skład szeroko pojętej pielęgnacji roślinności. Usługa ta doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku młodych jak i dojrzałych roślin. 

Nasza oferta uwzględnia:
Klasyczne cięcie techniczne (celem usunięcia niebezpiecznych gałęzi). Wysoce pożądane cięcia korekcyjne (zarówno prześwietlające jak i poprawiające statykę drzewa),
Najbardziej popularne cięcia pielęgnacyjne (usuwanie jemioły, posuszu, a także chorych/uszkodzonych gałęzi), a także cięcia poprawiające ogólną estetykę rośliny (ze szczególnym uwzględnieniem formowania korony).

cięcie drzew łódź
prace na wysokościach łódź

Prace na wysokościach

Wszystkie prace na wysokościach odbywają się z udziałem naszej wykwalifikowanej kadry pracowniczej – doświadczonych alpinistów. Wiedza oraz umiejętności z zakresu technik alpinistycznych umożliwiają nam wykonywanie wszelkiego rodzaju zleceń w szczególnie niewygodnych, trudno dostępnych i wysoko osadzonych miejscach. Do pracy na wysokościach wykorzystujemy wysokiej klasy, nowoczesne i przede wszystkim atestowane sprzęt i akcesoria, a także zgodne z obowiązującymi normami zabezpieczenia.

Prace ogrodnicze

Prace ogrodnicze to szereg kompleksowych usług w zakresie opieki nad terenami zielonymi – ze szczególnym uwzględnieniem ogródków działkowych, ogrodów miejskich oraz terenów miejskich i zieleni miejskiej. Szerokie spektrum rozwiązań kryje w sobie całościową opiekę nad wybranym obiektem, a także:

  • zakładanie, uzupełnianie, nawadnianie oraz strzyżenie trawników,
  • nawadnianie terenów zielonych,
  • tworzenie ścieżek,
  • pielęgnacja zieleni,
  • opryski przeciwko owadom,
  • tworzenie oraz pielęgnacja akwenów wodnych,
  • instalacja tzn. małej architektury ogrodowej etc.
prace ogrodnicze łódź

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)